1. Statinių kadastriniai matavimai (inventorizacija)

          Paslauga atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, Kadastro nuostatais bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis. Statinių kadastrinius matavimus reikia atlikti:

          -     naujai pastatytiems pastatams, patalpoms ir inžineriniams statiniams (inžineriniams tinklams) ir susisiekimo komunikacijoms;

          -     seniau pastatytiems, bet neregistruotiems statiniams;

          -     rekonstruotiems, renovuotiems ar kitaip pertvarkytiems statiniams;

          -     butams (patalpoms) esantiems renovuotame name;

          -     norint keisti statinio paskirtį;

          -     kai norima pastatus ar patalpas padalyti, atidalyti atlikti turto vienetų amalgamaciją;

          -     neįrengtoje palėpėje (pastogės patalpose), norint įsirengti gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas.

 

2. Statinių kontrolinės nuotraukos (geodezinės pastato nuotraukos)

          Atliekami matavimai, baigus statyti pastatą, nustačius tikslią jo vietą valstybinėje koordinačių sistemoje. Taip pat matavimai gali būti reikalingi ir registruojant statinį kaip nebaigtą statyti.